Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 67, pokój 107, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz od roku 2005 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku asystenta, a od roku 2008 na stanowisku adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Państwowy Lotniczy Uniwersytet Techniczny (State Aviation Technical  University) w Ufie, Wydział   Automatyzacji Systemów Technologicznych,  specjalność: inżynieria materiałowa, 2000

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2008

 

Dorobek naukowy

Łącznie 42 opublikowanych pozycji, w tym 16 prac w czasopismach naukowych ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii.

Najważniejsze 10 publikacji w okresie ostatnich 5 lat

 1. A. Korneva, G. Korznikova, K. Korznikov, K. Sztwiertnia. Effect of deformation temperature on the microstructure of the hard magnetic FeCr22Co15 alloy subjected to tension combined with torsion deformation modes. Archives of Metallurgy and Materials. 58 (2013) 381-383.

 2. A. Korneva, Effect of deformation temperature on the microstructure of hard magnetic FeCr30Co8 alloy subjected to tension combined with torsion. Inżynieria Materiałowa 3 (2013) 172-175.

 3. B. Straumal, S. Protasova, A. Mazilkin, O. Kogtenkova, L. Kurmanaeva, B. Baretzky, G. Schütz, A. Korneva, P. Zięba, SPD-induced changes of structure and magnetic properties in the Cu-Co alloys, Materials Letters 98 (2013) 217-221.

 4. B. Straumal, A. Korneva, P. Zięba, Phase transitions in metallic alloys driven by the high pressure torsion. Archives of Civil and Mechanical Engineering 14 (2014) 242-249.

 5. B. B. Straumal, Yu. O. Kucheev, L. Kurmanaeva, A. R. Kilmametov, Yu. Ivanisenko, B. Baretzky, A. Korneva, P. Zięba, D. A. Molodov, Phase transitions during high pressure torson of Cu-Co alloys, Materials Letters 118 (2014) 111-114.

 6. B.B. Straumal, A. Korneva, O. Kogtenkova, L. Kurmanaeva, P. Zięba, A. Wierzbicka-Miernik, S.N. Zhevnenko, B. Baretzky, Grain boundary wetting and premelting in the Cu-Co alloys, Journal of Alloys and Compounds (2014) 183-187.

 7. A. Korneva, B. Straumal, O. Kogtenkova, Y. Ivanisenko, A. Wierzbicka-Miernik, A. Kilmametov, P. Zieba, Microstructure evolution of Cu - 22 % In alloy subjected to the high pressure torsion, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 63 (2014) 012093.

 8. B. B. Straumal, A. R. Kilmametov, Yu. O. Kucheev, K. I. Kolesnikova, A. Korneva, P. Zięba, B. Baretzky, Transformation of Hume_Rothery Phases under the Action of High Pressure Torsion, JETP Letters, Vol. 100, No. 6 (2014) 376-379.

 9. A. Korneva, Microstructural changes in Cu-5.8 at.% In alloy caused by high pressure torsion, International Journal of Material Research, 106 (2015) 7 810-812

 10. B. B. Straumal, A. R. Kilmametov, Y. G. Ivanisenko, A. A. Mazilkin, O. A. Kogtenkova, L. Kurmanaeva, A. Korneva, P. Zięba, B. Baretzky, Phase transitions induced by severe plastic deformation: steady-state and equifinality, International Journal of Material Research, 106 (2015) 7 657-664

Rozdziały w książkach:

 1. K. Sztwiertnia, M. Bieda, A. Korneva, Application of orientation mapping in TEM and SEM for study of microstructural evolution during annealing. Example: Aluminum alloy with bimodal particle distribution, InTech, Recrystallization, ISBN: 978-953-51-0122-2 (2012) 43-58

 2. M. Bieda, A. Korneva, K. Sztwiertnia, Orientation Microscopy in Transmission Electron Microscope - Investigations of small Orientations Changes by Means of Orientation Mapping in TEM, InTech, The Transmission Electron Microscope, ISBN: 978-953-51-0450-6, (2012) 51-68


Projekty badawcze


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej dla obcokrajowców - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie 2004-2008 (4 lata)

Niektóre krótsze pobyty:

Marie Curie Summer Schools, Estremoz, Portugalia, 2007 (10 dni).

French-Polish joint meeting, Paris, Francja, 2008 (3 dni).

European school on nanosciences & nanotechnologies ESONN'14, Grenoble, France (3 tygodnie)

Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Nanotechnologie, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany (1 tydzień)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2010 Laureatka programu Pomost.

2013 3 nagroda za prezentację posterową podczas konferencji AMT 2013 (XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference, Advanced Materials and Technologies), Kudowa Zdrój, Poland.

 


Członkostwo w organizacjach naukowych

Od roku 2012 członek EMAS (European Microbeam Analysis Society).

Od roku 2013 członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

 


Główne zainteresowania naukowe

Przemiany fazowe wywołane SPD (metodą HPT) stopów na bazie Cu.
Materiały gradientowe uzyskane w wyniku SPD magnetycznie twardych stopów układu Fe-Cr-Co.