Przetargi

Drukuj

Ogłoszenia o przetargach

znak sprawy: PN-06-2018

Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego mikroskopu z możliwością korelacji z mikroskopem elektronowym