blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-9-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dygestoriów w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o r...
 • ogloszenie 188603

  Numer ogłoszenia: 188603 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 355304 - 2009 data 12.10.2009 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZ...
 • PN-3-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji Laboratorium Fotowoltaicznego Instytutu w Kozach, ul. Krakowska 22, 43-340 Kozy.Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o rozpoczęciu p...
 • PN-4-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dygestoriów w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o r...
 • PN-7-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonegowykonanie remontu pok. 206 i schodów zewnętrznych w Instytucie Metalurgiii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrani...
 • PN-6-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę napylarki do warstw węglowych lub metalicznych do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.Kraków: dostawa napylarki do warstw węglowych lub metal...
 • PN-6-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę napylarki do warstw węglowych lub metalicznych do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.Kraków: dostawa napylarki do warstw węglowych lub metal...
 • PN-5-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę prasy z pulsacyjnym dozowaniem siły do 800 kN do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o rozpoczęciu p...
 • PN-2-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację urządzenia: wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową (termoemisja Schottky’ego) wraz z dodatkowym wyposażeniem, zintegrowany z systemami EDS i ...
 • PN-1-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na doposażenie podstawowej wersji mikroskopu konfokalnego w aparaturę uzupełniającą dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. Wykaz dokumentów dostę...
 • PN-07-2011

  PN-7-2011Dostawa komputera stacjonarnego do stanowiska symulatora, monitora, skanera i drukarki.OgłoszenieSpecyfikacjaZałącznikiodpowiedzi na pytania oferentówodpowiedzi na pytania oferentów  ...
 • PN-13-2008

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pok. 029 na parterze w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o rozpoczęciu p...
 • PN-12-2008

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na budowę uniwersalnej matrycy do wyciskania części wymienników ciepła o złożonych kształtach przekroju poprzecznego i wzdłużnego w skali pół-przemysłowej. Wykaz dokumentów dostępnych ...
 • PN-14-2008

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę rutera do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę ru...
 • PN-11-2008

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu konfokalnego do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczone...