blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-1-2012

  PN-1-2012Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę potencjostatu/galwanostatu.Ogłoszenie SpecyfikacjaZałączniki...
 • PN-03-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę inkubatora dedykowanego do skaningowego laserowego mikroskopu konfokalnego, pracującego w IMIM PAN OgłoszenieSpecyfikacjaZałącznikiZmiana specyfikacji - 04.02.2...
 • PN-03-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Spektrometru Fluorescencji Rentgenowskiej oraz bazy danych PDF 4+, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) Ogłoszeniespecyfikacjazałączniki 1-7załączn...
 • PN-29-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej: PN-29-2011ogłoszeniespecyfikacjazałącznik nr 1załączniki nr 2 - nr 6szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaformularz cenowyzmiana og...
 • PN-27-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę laptopów - 2 szt.ogłoszeniespecyfikacjazałącznikizmiana SIWZ...
 • PN-26-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację toru preparatyki jonowej i pomiarów orientacji dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej  ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-22-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie malowania w ramach modernizacji instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie,...
 • PN-17-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni  (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) – kamera termowizyjnaOgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-23-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę działa polowegoogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-24-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na montaż pakietów elektronikiogłoszeniespecyfikacjazałączniki ...
 • PN-20-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laptopów i zestawu komputerowego dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w KrakowieWykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfi...
 • PN-19-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i przebudowy sali seminaryjnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i instalacji wentylacyjnej w budynku Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiało...
 • PN-17-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Spektrometru dyspersji długości fali promieniowania rentgenowskiego WDS dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w KrakowieWykaz dokumentów dost...
 • PN-16-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę mebli: PN-16-2011ogłoszeniespecyfikacjazałącznikirysunki                rysunek 1a                rysunek 1bzmiana siwzzałączniki...
 • PN-18-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej Hali Warsztatowej i Technologicznej: PN-18-2011ogłoszeniespecyfikacjazałącznikiprzedmiarydokumentacja - pozostałe rysunkizm...
 • PN-12-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej: PN-12-2011ogłoszeniespecyfikacjazałącznikidokumentacja i przedmiary - projekt budowlan...
 • PN-14-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do Elektrochemicznej Spektroskopii Impendancyjnej (EIS) z wyposażeniem (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż): PN-14-2011ogłoszeniespecyfikacjazałąc...
 • PN-15-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do Elektrochemicznej Spektroskopii Impendancyjnej (EIS) z wyposażeniem (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż): PN-15-2011ogłoszeniespecyfikacjazałąc...
 • PN-13-2011

  Przetarg nieograniczony: na dostawę ciekłego azotuogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-11-2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyKraków: dostawa urządzenia do trójpunktowego zginania (do maszyny wytrzymałościowej), znak sprawy: PN-11-2011 Numer ogłoszenia: 207622 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011 ogłoszeniespecyfikacj...