blaszki5.jpg

PN-04-2012

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z osprzętem, a także na komorę temperaturową wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i systemem szynowym do wprowadzania komory do przestrzeni roboczej maszyny (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż) w części I oraz na dostawę młota udarnościowego - wahadłowego (komplet z wahadłami) ze zintegrowanym układem chłodzenia (dostawa, montaż, uruchomienie, instruktaż) w części II.