blaszki5.jpg

PN-03-2012

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Spektrometru Fluorescencji Rentgenowskiej oraz bazy danych PDF 4+, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż)