blaszki5.jpg

PN-06-2011

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

PN-06-2011

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę kabla wysokiego napięcia do mikroskopu Philips XL-SEM 30 with Tungsten Sourcee oraz dostawę i instalację kabla wysokiego napięcia do transmisyjnego mikroskopu elektronowego Philips CM-20

Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: