blaszki5.jpg

PN-35-2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej remontu świetlików na Hali Warsztatowej i technologicznej oraz wykonanie remontu świetlików w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25


Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: