blaszki5.jpg

PN-21-2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem: argonowy ścieniacz jonowy dużej wydajności wraz z wyposażeniem do przygotowywania cienkich folii po polerowaniu mechanicznym


Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: