blaszki5.jpg

PN-14-2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem; argonowy ścieniacz jonowy dużej wydajności wraz z wyposażeniem do przygotowywania cienkich folii po polerowaniu mechanicznym

Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: