blaszki5.jpg

PN-24-2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – II edycja”, Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 i pełnienie funkcji Koordynatora Naukowego Zadania „Szkolenia i warsztaty dla studentów wyższych szkół technicznych” w projekcie „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – II edycja”, Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00

Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: