blaszki5.jpg

PN-4-2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje  laminatora służącego do wysokotemperaturowego procesu hermetyzacji modułów fotowoltaicznych.


Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: