blaszki5.jpg

PN-1-2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie stanowiska do badań termo-dynamicznych i termo-fizycznych właściwości materiałów: Kalorymetr typu różniczkowego skaningowy wraz z wyposażeniem, przystosowany do precyzyjnych badań efektów cieplnych i ciepła właściwego w temperaturach średnich i wysokich, t.j. mogący pracować w sposób ciągły w zakresie 200 -700oC i ewentualnie osiągać temperatury wysokie np. 1600oC oraz stanowiska do badań wpływu temperatury na właściwości użytkowe materiałów i wyrobów: Urządzenie do analizy cieplnej (TMA) wraz z wyposażeniem pozwalające na określenie własności mechanicznych badanych materiałów, w zależności od temperatury i przemian fazowych w warunkach obciążenia statycznego i w warunkach obciążenia dynamicznego, mogące pracować od temperatur niskich, aż do 1500oC.


Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: