blaszki5.jpg

ogloszenie 188603

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Numer ogłoszenia: 188603 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 355304 - 2009 data 12.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6374200, fax. 012 6372192.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków pok. 225, II piętro.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków pok. 225, II piętro.