Pracownia DN-7

Drukuj


Kierownik pracowni:

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

 

Pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wołczyński

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Dr hab. Marek Lipiński, Prof. PAN

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Prof. PAN

Dr hab. inż. Robert Chulist, Prof. PAN

Dr inż. Kazimierz Drabczyk

Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak

Dr Piotr Panek

Dr Zbigniew Świątek

Dr inż. Zbigniew Starowicz

Dr Marcela Ewa Trybuła


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Bogusław Drabczyk

Elżbieta Jankowska


Doktoranci:

Mgr Katarzyna Gawlińska