Dr Zbigniew Świątek

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 32, pokój 013, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr Zbigniew Światek jest od roku 1996 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta (od 2002).


Przebieg kariery naukowej

Magister                        Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki i Matematyki, 1990

Doktor                           Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2002

 

Dorobek naukowy

Łącznie opublikowanych  56 prac w recenzowanych czasopismach naukowych (30 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii)

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  1. Z. Swiatek, M. Michalec, N. Levintant-Zayonts, J. Bonarski, A. Budziak, O. Bonchyk and G. Savitskij, Structural Evolution of Near-Surface Layers in NiTi Alloy Caused by an Ion Implantation, Acta Physica Polonica A 120 (2011) 75-78.

  2. V. B. Molodkin, S. I. Olikhovskii, E. G. Len, B. V. Sheludchenko, S. V. Lizunova, Ye. M. Kyslovs'kyy, T. P. Vladimirova, E. V. Kochelab, O. V. Reshetnyk, V. V. Dovganyuk, I. M. Fodchuk, T. V. Lytvynchuk, V. P. Klad'ko, and Z. Swiatek, X-ray diffraction characterization of microdefects in silicon crystals after high-energy electron irradiation, Phys. Status Solidi A 208, No. 11 (2011) 2552-2557.

  3. Zbigniew Swiatek, Marek Michalec, Piotr Ozga, Honorata Kazimierczak, Olexander Bonchyk, Grigorij Savitskij, Phase changes during the process of corrosion in the binary and ternary electrodeposited zinc-based layers, Physico-Chemical Mechanics of Materials 9 (2012) 529-534

  4. M. Słupska, P. Ozga, Z. Świątek, H.Kazimierczak, The development of stable baths for electrodeposition of Sn-Zn-Cu free solder alloys., Inżynieria Materiałowa, 2013, 3, 193-197.

  5. Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Zbigniew Świątek, Elzbieta Bielanska, Characterisation of Zn-Mo alloy layers electrodeposited from aqueous citrate solution., Journal of Alloys and Compounds, 2013, 578, 82-89.

  6. T. Czeppe, G.F. Korznikova, A.W. Korznikov, L. Litynska-Dobrzynska, Z. Świątek, Microstructure of the NiAlV alloys subjected to the HPT deformation, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 58 Issue 2, 447-452.

  7. Zbigniew Świątek, Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Aleksandr Bonchyk, Hrygoriy Savytskyy, Marek Michalec, X-ray structural and microstructural analysis of electrolytic Zn-Mo layers. Studies and ab initio calculations. Physico-Chemical Mechanics of Materials 10 (2014) 305-309.

  8. Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Monika Słupska, Zbigniew Świątek, and Katarzyna Berent, Electrodeposition of Sn-Mn Layers from Aqueous Citrate Electrolytes, Journal of The Electrochemical Society, 161 (6) (2014) D309-D320.

  9. Ł. Rogal, J. Morgiel, Z. Świątek, F. Czerwiński, Microstructure and mechanical properties of the new Nb25Sc25Ti25Zr25 eutectic high entropy alloy, Materials Science & Engineering A 651 (2016) 590-597.

  10. Z. Świątek, A.P. Vlasov, M.V. Ivashko, R.L. Petryna, A.Yu. Bonchyk, B.S. Sokolovskii, Barrier structures on the basis of graded-band-gap CdHgTe obtained by evaporation-condensation-diffusion method, Archives of Metallurgy and Materials, 2016, 61 Issue 1, 115-122.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 

Projekty badawcze

Projekty MNiSW


Współpraca dwustronna z zagranicą

High-resolution X-ray diagnostics of structural defects. Yuri Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Physics of Solid State, Chernivts, Ukraina 2007-2009

X-ray structural diagnostic of corrosion processes in electrodeposited zinc-based alloys, Institute of Fundamental Problems of Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine, 2012-2014.

Microstructure and physical/chemical properties of electrolitic Zn-Mo layers, Institute of Fundamental Problems of Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine, 2015-2017.Główne zainteresowania naukowe

Rentgenowska diagnostyka strukturalna materiałow wielowarstwowych i defektów strukturalnych, powłoki ochronne i struktury metastabilne, procesy dyfuzji w półprzewodnikowych warstwach epitaksjalnych, fotowoltaika – detektory podczerwieni i krzemowe ogniwa fotowoltaiczne.