Dr Piotr Panek

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Piotr Panek od roku 1984 był zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu a następnie od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne).

Przebieg kariery naukowej

Magister            Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fizyka Stosowana, 1982

Doktor               Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2006


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. P. Panek, K. Drabczyk, A. Focsa, A. Slaoui, „A comparative study of SiO2 deposited by PECVD and thermal method as passivation for multicrystalline silicon solar cells", Materials Science and Engineering B, 165, (2009), p. 64-66.

 2. P. Panek, K. Drabczyk, P. Zięba, „Crystalline silicon solar cells with high resistivity emitter", Opto-Electronics Review, 17, (2009), p. 161-165.

 3. P. Panek, K. Drabczyk, P. Zięba, R. P. Socha, B. Rajchel, „The Laser-fired Back Contacts for Crystalline Silicon Solar Cells", Proc. of the 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg, Germany, 21-25 September 2009, p. 1930-1933.

 4. L. A. Dobrzański, A. Drygała, P. Panek, M. Lipiński, P. Zięba, „Development of the Laser Method of Multicrystalline Silicon Surface Texturization", Archives of Materials Science and Engineering, 38, (2009), p. 5-11.

 5. E. Klugmann-Radziemska, P. Ostrowski, K. Drabczyk, P. Panek, M. Szkodo, ,,Experimental validation of crystalline silicon solar cells recycling by thermal and chemical methods", Solar Energy Materials & Solar Cells, 94, (2010), p. 2275-2282.

 6. P. Panek, K. Drabczyk, G. Kulesza, P. Zięba, "The Silicon Solar Cells with Laser Fired Back Contacts Obtained by Use of Nd:YAG and Ytterbium Fiber Lasers", ", Proc. of the 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg, Germany, 5-9 September 2011, p. 1750-1752.

 7. P. Panek, „Fotowoltaika Polska 2011", Publikatech, Warszawa 2011, ISSN 0033-2089.

 8. K. Drabczyk, P. Panek, „Silicon-based solar cells: characteristics and production processes", Kraków 2012, ISBN 978-83-62098-08-8.

 9. K. Drabczyk, P. Panek, „A comparative study of EVA with and without thermal history for different lamination process parameters", Materials Science and Engineering B, 177, (2012), p. 1378-1383.

 10. T. Stapiński, K. Marszałek, M. Lipiński, P. Panek, W. Szczepanik, „Investigation of solar panels with anhanced transmission glass", Microelectronic Materials and Technologies, vol. 1, (2012), p. 285-296, Koszalin 2012, ISSN 0239-7129.

 11. K. Drabczyk, R. Socha, P. Panek, ,,Electrodeposition of thin metallic layer for solar cell electrodes", Soldering & Surface Mount Technology, vol. 26, issue 1, (2014), p. 18-21.

 12. K. Drabczyk, P. Panek, „ Influence of screen printing parameters on the front metallic electrodes geometry of solar cells", Circuit World, vol. 40, issue 1, (2014), p. 23-26.

 13. T. Stapiński, M. Godlewski, M. Jakubowska, K. Marszałek, R. Pietruszka, P. Panek, B. Soliński, I. Soliński, K. Turoń, G. Wróblewski, ,,Materiały i metody optymalizacji budowy ogniw i paneli fotowoltaicznych'', AR TOP, Kraków, 2014, ISBN 978-83-63179-17-5.

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

Badania wspólne w ramach sieci

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes , CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2007, (2 miesiące).

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2008, (2 miesiące).

Krótsze pobyty:

PHASE - CNRS, Strasburg, France, September 1992

NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 – (2 tygodnie).

Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares – CNRS, Thiais, France, 2002, 2003 (2 razy po 2 tygodnie).

Stiftelsen SINTEF, Institute Material and Chemistry, Strindveinen 4, 7465 Trondheim, Norway, 21 - 28.10.2014.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne. Metody wytwarzania ogniw słonecznych w procesach ciągłych. Procesy laminacji modułów fotowoltaicznych. Techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych.

2007 - 2010 Członek Rady Naukowej IMIM PAN

2012 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi