Dr Agnieszka Bigos

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952842, pokój 226, fax: (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr Agnieszka Bigos od roku 2013 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku metalurga, następnie specjalisty ds. aparatury naukowo-badawczej, a od 2014 roku na stanowisku adiunkta. Od 2014 jest Ekspertem w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratoria Skaningowej Mikroskopii Elektronowej. Od 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych IMIM PAN.

 

Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, 2009
Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie/Uniwersytet Jagielloński, 2014 (z wyróżnieniem)

 

Dorobek naukowy

 1. P. Bobrowski, M. Faryna, A. Bigos, M. Homa, A. Sypień, M. Bieda, Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of metallurgy and materials, 2014, 59, 4 1319-1325

 2. K.P. Mroz, A. Bigos, S. Kucharski, K. Dolinski, E. Bełtowska-Lehman, Ni-W Electrodeposited Coatings on Low Carbon Steel Substrate: Fatigue Observations, Journal of Materials Engineering and Performance, 23(10) (2014) 3459-3466

 3. P. Indyka, E. Bełtowska-Lehman, L. Tarkowski, A. Bigos, E. Garcia-Lecina, Structure Characterization of Nanocrystalline Ni-W Alloys Obtained by Electrodeposition, Journal of Alloys and Compounds, 590 (2014) 75-79

 4. A. Bigos, E. Bełtowska-Lehman, B. Kania, M.J. Szczerba, Ni-Mo alloys electrodeposited under direct current from citrate-ammonia plating bath, Inżynieria Materiałowa, 3 (2013) 135-139

 5. A. Bigos, E. Bełtowska-Lehman, P. Indyka, M.J. Szczerba, M. Kot, Electrodeposition and properties of nanocrystalline Ni-based alloys containing refractory metal obtained from citrate baths, Archives of Metallurgy and Materials 58(1) (2013) 247-253

 6. P. Indyka, E. Beltowska-Lehman, A. Bigos, Microstructural characterization of electrodeposited coatings of metal matrix composite with alumina nanoparticles, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 32 (2012) 012010 doi:10.1088/1757-899X/32/1/012010

 7. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, Microstructure and mechanical properties of nanocrystalline Ni-Mo protective coatings, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 32 (2012) 012002 doi:10.1088/1757-899X/32/1/012002

 8. E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M. Kot, L. Tarkowski, Electrodeposition of nanocrystalline Ni-W coatings strengthened by ultrafine alumina particles, Surface & Coatings Technology, 211 (2012) 62-66

 9. E. Beltowska-Lehman, A. Bigos, P. Indyka, M. Kot, Electrodeposition and characterization of nanocrystalline Ni-Mo functional coatings, Surface & Coatings Technology, 211 (2012) 67-71

 10. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, J. Morgiel, Electrodeposition of nanocrystalline matrix Ni-Mo/Al2O3 composites, Composites, 11(2) (2011) 157-162

 11. Ni-W/ZrO2 nanocomposites obtained by ultrasonic DC electrodeposition, E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Kot, Materials and Design, 80 (2015) 1-11

 

Projekty badawcze:

Inne projekty:

 

Ukończone szkolenia i kursy:

SIMS - Science Infrastructure Management Support (Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą) - wyjazd stażowo-szkoleniowy, Warszawa, Drezno, Lipsk, Nowy Jork - 2014 (6 tygodni)

ERASMUS Staff Training Mobility - Laboratorium Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Uniwersytet/Politechnika w Bukareszcie, Rumunia - 2012 (1 miesiąc)

ERASMUS Staff Training Mobility - Wydział Chemii Fizycznej, Uniwersytet Wileński, Metody elektrochemiczne w badaniach właściwości powłok kompozytowych o osnowie metalicznej, Wilno, Litwa - 2010 (1 miesiąc) 

Wymiana bilateralna w ramach projekt nr P27: Zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry - 2010 (1 tydzień)

KMM-VIN Research Fellowship 2015 - CIDETEC, San Sebastian, Hiszpania (2 miesiące)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) - od 2012 roku

European Microbeam Analysis Society (EMAS) - od 2011 roku

 

Główne zainteresowania naukowe

Wytwarzanie powłok metalicznych oraz kompozytowych przy zastosowaniu techniki elektrochemicznej oraz ich charakteryzacja.