Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł.koresp.PAN

Drukuj

Prof. B. Major

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków ul.Reymonta 25

Tel: (012) 2952802, pokój 11, fax: (012) 2952804

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major jest od roku 1970 nieprzerwanie zatrudniony w IMIM PAN w Krakowie. W latach 1999-2003 pełnił funcję z-cy dyrektora IMIM ds. naukowych; W latach 2003-2007 wybrany został z konkursu dyrektorem IMIM (I-sza kadencja) i od roku 2007 do 2011 wybrany został z konkursu dyrektorem IMIM (II-ga kadencja)


Przebieg kariery naukowej:

Magister: AGH Wydział Metali Nieżelaznych; specjalność: metaloznawstwo i przeróbka plastyczna (1970)
Doktor: Instytut Podstaw Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zakresie metalurgii (1976)
Doktor habilitowany
: Instytut Podstaw Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w zakresie metalurgii (1989)
Profesor: Prezydent RP (2003), tytuł naukowy


1999-2003 Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu

2003-2007 Dyrektor Instytutu -konkurs

2007-2011 Dyrektor Instytutu (II-ga kadencja ) -konkurs


Specjalność naukowa:

inżyniera materiałowa - inżynieria powierzchni, technologie laserowe, funkcjonalne kardio-biomateriały, powłoki tribologiczne, diagnostyka mikrostruktury i właściwości;

metalurgia - odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, tekstura krystalograficzna, naprężenia własne


Dorobek naukowy

Posiada aktualnie w dorobku ponad 260 publikacji (w tym w czasopismach naukowych 160; z listy filadelfijskiej 70) w tym : 1 książka; rozdział w monografii ELSEVIER oraz 15 opracowań w monografiach tematycznych krajowych i zagranicznych.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. J.Sarna, R.Kustosz, R.Major, J.M.Lackner, B.Major, Polish Artificial Heart - new coatings, technology, diagnostics, Bull.Pol.Acad.Sci.Tech.58(2010)329-336

 2. J.M.Lackner, W.Waldhauser, A.Alamanou, C.Teichert, F.Schmied, L.Major, B.Major, Mechanisms for self-assembling topography formation in low-temperature vacuum deposition of inorganic coatings on polymer surfaces, Bull.Pol.Acad.Sci.Tech.58(2010)281-294

 3. M.J.Szczerba, B.Major, M.S.Szczerba, Inż.Materiałowa 175(2010)280-283 AMT2010, A note on the kink bands in compressed Ni2MnGa single crystals

 4. Łukasz Major, Marcin Kot, Juergen M.Lackner, Bogusław Major, Polish Metallurgy 2006-2010 in Time of the Worldwide Economic Crisis (2010) 455-472; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences; Editor K.Świątkowski; Tribological Coatings on the Basis of Multilayer Systems

 5. B.Major, R.Major, Bentham e-BOOK  (2011) (in realization) Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blood Contacting Materials.

 6. Boguslaw Major, Roman Major, Juergen M.Lackner, Wolfgang Waldhauser, Marek Sanak, Bogdan Jakiela, Jan Marczak, Marek Kowalczuk, Michal Sobota, In Tech - Open Access Publisher (in realization 2011), Functional Blood Contacting Materials Fabrication and Diagnostics

 7. S.Pawlak, J.Bonarski, A.Rakowska, J.Morgiel, Ł.Major, B.Major, Wybrane właściwości powłok Cu-Al2O3 do zastosowań w układach wydechowych i napędowych Inż.Materiałowa 182(2011)662-664

 8. Roman Major, Marek Sanak, Piotr Wilczek, Juergen M.Lackner, Marcin Kot, Bogusław Major, Nanostructural materials for implant and cardiovascular biomedical devices, monogr.ImplantExpert edited by Zbigniew Nawrót, M Studio Zabrze (2011)67-90

 9. R.Major, J.M.Lackner, P.Wilczek, M.Sanak, B.Jakieła, B.Stolarzewicz, M.Kowalczuk, M.Sobota, K.Maksymow, M.Spisak, B.Major, Functional Cardio-Biomaterials, Advances in Materials Science , 11(2011)5-25

 10. R.Major, B.Major; Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blond Conducting Materials, e-Book "Surface Tailoring of inorganic materials for Biomedical Applications" ed.Lia Rimondini, Bentham Science Publisher (2012) 297-327 (monografia),

 11. B.Major; Materials science in heart disease treatment , Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices CARDIOBIOMAT, ed.Piotr Wilczek and Roman Major ISBN 978-83-63310-004 (2012)6 (monografia),

 12. R.Major, K.Maksymow, J.Marczak, J.M.Lackner, M.Kot, B.Major; Migration channels produced by ablation for substrate endothelialization, Bull.Pol.Ac.:Tech. 60(2)(2012) 337-342

 13. J.Kusinski, S.Kac, A.Kopia, A.Radziszewska, M.Rozmus-Górnikowska, B.Major, L.Major, J.Marczak, A.Lisiecki; Laser modification of the materials surface laser, Bull.Pol.Ac.:Tech. 60(4)(2012), - a review paper,

 14. Major R, Major B, Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blood Contacting Materials, "Surface Tailoring of Inorganic Materials for Biomedical Applications" ed. Lia Rimondini, Bentham Science Publisher, e-Book (2012) 297-327 (rozdział monografii)

 15. Łukasz Major, Juergen M.Lackner, Bogusław Major; Tailoring of multilaer structure to tribological conditions, Inż.Materiałowa 6(2013)741744

 16. B.Major,;Nanoskalowa funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów do kontaktu z krwią, Laboratoria, Aparatura, Badania, 4(2013)14-24

 17. R.Major, J.M.Lackner, K.Gorka, P.Wilczek, B.Major; Inner surface modification of the tube-like elements for medical applications, RSC Adv.,3(2013)11283-11291

 18. J.M.Lackner, W.Waldhauser, B.Major, L.Major, M.Kot; Plastic deformation in nano-scale multilayer materials - A biomimetic approach based on nacre Thin Solid Films 534(2013)417-425

 19. A.Mzyk, R.Major, M.Kot, J.Gostek, P.Wilczek, B.Major, Chemical control of polyelectrolyte film properties for an effective cardiovascular implants endothelialization, Archives of Civil Engineering,14 (2014) 262-268

 20. R.Major, M.Sanak, A.Mzyk, L.Lipińska, M.Kot, P.Lacki, F.Bruckert, B.Major; Graphene based porous coatings with antibacterial and antithrombogenous functional - Materials and design, Archives of Civil Engineering , 14(2014)540-549

 21. R.Major, F.Bruckert, J.M.Lackner, J.Marczak, B.Major; Surface treatment of thin-film materials to provide self-rising dialogue of endothelial and smooth miscle cells in terms of effective inhibition of platelet activation, RSC Adv.,4(2014) 9491-9502

 22. A.Mzyk, R.Major, J.M.Lackner, F.Bruckert, B.Major, Cytotoxicity control of SiC nanoparticles introduced into polyelectrolyte multilayer films, RSC Advances, 4(2014)31948-31954

 23. L.Major, J.M.Lackner, M.Kot, M.Janusz, B.Major, Contribution of TiN/Ti/a-C:H multilayers architecture to biological and mechanical properties, Bull.Pol.Ac.:Tech. 62(3)(2014) 565-570

 24. L.Major, J.M.Lackner, B.Major, Bio-tribological TiN/Ti/a-C:H multilayer coatings development with a built-in mechanism of controlled wear, RSC Advances, 4(2014)21108-21114

 25. K.Trembecka-Wójciga, R.Major, J.M.Lackner, B.Major; Biomedical inspired surface modification Inż.Mater. 6(2014)560-563

 26. B.Major; Preface in "Self-healing materials as biomimetic smart structures" L.Drenchev and J.J.Sobczak, ISBN 978-83-88770-98-2, Foundry Research Institute,Kraków (2014)13-16

 27. Ł.Major, J.M.Lackner, B.Major; Wieloskalowa analiza mechanizmu zużycia wielowartswowych powłok na bazie tytanu i węgla Obróbka Plastyczna/ Metal Forming, 25(1)(2014)27-38

 28. B.Major; „Człowiek o wielkiej inwencji naukowej", Rok Jana Czochralskiego T.1. Zarys biografii i dokumentacja historyczna, Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej 15(2014)19-22

 29. L.Major, M.Janusz, M.Kot, J.M.Lackner, B.Major; Development and complex characterization of bio-tribological Cr/CrN + a-C:H (dopped Cr) nano- multilayer protective coatings for carbon- fiber- composite materials RSC Advances, 5(2015)9405-9415

 30. R.Major K.Trembecka-Wojciga, J.M.Lackner, H.Plutecka, B.Major; RSC Advances, (2015 ) in press Biomimetic surfaces dedicated for direct contact with blood effectively inhibiting coagulation processes


Projekty badawcze


Patenty

P 371147 „Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca" Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz AT

EP 1 912 687 B1 -Blood Pump in particular Heart Assist Device

P 366528 „Sposób wytwarzania ochronnych kompozytowych warstw powierzchniowych na stopach tytanu na implanty kostne"; T.Wierzchoń, B.Major, W.Mróz, E.Czarnowska, J.R.Sobiecki

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Czechosłowacja; Instytut Fizyki Cz. Akademii Nauk; współpraca naukowa w latach 1976 – 1990 pobyty 1 tydz/rok
NRD; Pädagogische Hochschule Instytut Fizyki Metali; współpraca naukowa w latach 1976 – 1990 pobyty 2 tyg./rok
Dania; Riso National Laboratory; stypendium Ministerstwa Nauki Danii; 3 miesiące 1983
Niemcy; Technische Universität Braunschweig; stypendium DAAD; 2 miesiące 1990
Austria; Montanuniversität Leoben; stypendium Ministerstwa Nauki Austrii; 1 miesiąc 1993
Austria; Montanuniversität Leoben; zaproszenie 3 tygodnie 1994
Niemcy; Universitat Stuttgart; visiting professor 1 tydzień 1999
Austria; Montanuniversität Leoben; współpraca naukowa w latach 1995 – 2001 1 tydzień/rok
Austria, Materials Center Leoben; współpraca naukowa w latach 2001-2004 1tydzień/rok


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

1973, 1981, 1988 Nagroda zespołowa Sekretarza Naukowego PAN;

1973 Nagroda Specjalna w Roku Nauki Polskiej (zespołowa);

1975 Nagroda PAN i Akademii Nauk NRD

2004 Nagroda Prezesa PAN;

2005 Nagroda Ministra Nauki i Informatyzacji;

2005 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

2013 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski


Osiągnięcia z zakresu kształcenia kadr naukowych

Doktoranci wypromowani:

W.Bochnowski (2000); G.Krużel (2001); R.Kosydar (2006), M.Szczerba (2011)

W trakcie: K.Maksymow. M.Spisak

Recenzje

17 prac doktorskich:

A.Twardowska (2000), J.Hoffman (2000), A.Dudek (2002), S.Kąc (2002), M.Chmielowska (2005), E.Sikorska-Matusiak (2005), M.Ossowski (2006), M.Hebda (2007), A.Zajączkowska (2008), D.Wyszyński (2008), I.Skalski (2008), M.Kopernik (2008), A.Kloc-Ptaszna (2009), E.Skołek-Stefaniszyn (2010), Rafał Wróblewski (2010), Anna Janus (2010), Sylwia Pawlak (2013)

14 prac habilitacyjnych:

J.Błachnio (1998), J.Bonarski (2001), R.Pawlak (2002), S.Skrzypek (2002), Z.Mucha (2005), K.Kobylańska-Szkaradek (2005), M.Szkodo (2005), B.Gireń (2007), E.Bełtowska-Lehman (2007), M.Kulka (2010), Mariusz Dudek (2011), Barbara Kucharska (2012), Grzegorz Moskal (2013), Wojciech Chrzanowski (2013)

7 recenzje profesorskie do tytułu naukowego:

W.Szkliniarz (2007), J.Siwka (2007), M.Gazicki-Lipman (2008), M.Surowiec (2008), B.Surowska (2009), M.Krzyżanowski (2010), B.Antoszewski (2011)  

Recenzent (stały)

Archiv of Metallurgy and Materials
Surface Coating and Technology, Elsevier
American Society of Ceramics
Annales de Chemie Science des Materiaux
Journal of Materials Processing


Członkostwo w organizacjach naukowych:

Udział w Radach Naukowych (z wyboru)

IMIM PAN

ITME Warszawa

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN, Kielce


Udział w Komitetach Naukowych:

Komitet Nauki o Materiałach PAN; v-ce Przewodniczący Komitetu

Komitet Metalurgii PAN

Komisja Nauk Technicznych PAU

Redaktor Działowy

Biuletyn PAN (inżynieria materiałowa)

Archives of Metallurgy and Materiale; z-ca redaktora naczelnego

Chairman i organizator Miedzynarodowej konferencji AMT2010 (Advanced Materials and Technology 2010) Zakopane 2010

Główne zainteresowania naukowe
Zaawansowane technologie laserowe oparte o przetapianie i osadzanie laserem impulsowym; technologie hybrydowe; zaawansowana diagnostyka strukturalna; biomateriały do kontaktu z krwią

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i metodyczne

Opis niejednorodności tekstury odkształcenia i rekrystalizacji w metalach i stopach o sieci r.s.c. ze szczególnym uwzględnieniem zmian mikrostrukturalnych i wielkości energii zmagazynowanej.

Wpływ trzecich dodatków na przemiany fazowe w stopach na bazie Al-Zn.

Opis procesów laserowej modyfikacji struktury stopów aluminium, stali węglowej, konstrukcyjnych stali stopowych i stali szybkotnących na drodze laserowego przetopienia i laserowego stopowania z zastosowaniem różnych typów węglików i borków.

Analiza wpływu warunków osadzania laserem impulsowym z wykorzystaniem zjawiska ablacji (metoda PLD) na mikrostrukturę, tworzące się fazy w warunkach odległych od równowagi oraz wielkość naprężeń własnych w mono- i wielowarstwowych powłokach na bazie tytanu typu Ti/TiN, Cr/CrN, BN/TiN

Opracowanie metody wytwarzania i charakteryzacji biozgodnych powłok do kontaktu z krwią na bazie TiN i Ti(C,N) na podłożach metalicznych i niemetalicznych (polimerowych)Osiągnięcia metodyczne

Rozwinięcie rentgenowskiej metody pomiaru naprężeń własnych i weryfikacja doświadczalna w oparciu o analizę naprężeń w cienkich warstwach wytwarzanych różnymi technikami.

Analiza stanu naprężeń własnych w materiałach wielofazowych.

Analiza udziału fazy alfa w dwufazowych stopach tytanu

Opracowanie technologii wytwarzania elastycznych powłok na poliuretanie metoda PLD

Projekt systemu pomiarowego i jego zastosowanie do pomiaru adhezji komórek w warunkach hydrodynamicznych