Dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Adam Dębski od roku 2003 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku mechanika (od 2003 roku), Asystenta (od 2005)Adiunkta (od 2013) a następnie profesora PAN (od 07.2017).
W latach 2005-2014 - Ekspert w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratorium Spektralnej Analizy Chemicznej L-6.
Od 2013 - Kierownik Laboratorium Badań Fizykochemicznych L-8 w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Politechnika Krakowska, 2003

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2013 (z wyróżnieniem).

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2017

 

Dorobek naukowy

Łącznie 78 opublikowanych pozycji, w tym: 48 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii oraz 2 monografie.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. A. Dębski, Calorimetric measurements of Ga-Li system by direct reaction method, Archives of Metallurgy and Materials, (2017), zaakceptowana do druku.

 2. A. Dębski, B. Onderka, W. Gąsior, T. Gancarz, Phase equilibria in the Bi-In-Sn-Zn system. Thermal analysis vs. calculations, Archives of Metallurgy and Materials, (2017) zaakceptowana do druku.

 3. W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric and Electromotive Force Measurements of Al-Li-Zn Liquid Solutions, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 15(79) (2016) 1-10.

 4. W. Gąsior, A. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ag-Li alloys, The Journal of Chemical Thermodynamics, 101 (2016) 270-277.

 5. W. Gąsior, A. Dębski, SURDAT 3 - a database of physicochemical properties of alloys, Polish Academy of Sciences, Annual report 2016, 55-56.

 6. A. Dębski, W. Gąsior, K. Szmit, Calorimetric measurements of liquid Al-Zn alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 47A (2016) 4933-4940.

 7. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of Ga-Zn system. Experiment vs model, Journal of Chemical Thermodynamics, 102 (2016) 341-347.

 8. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Calorimetric study of the Li-Zn system, 103 (2016) 374-380.

 9. A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ga-Li alloys: experiment vs. modeling, J. Chemical Thermodynamics 97 (2016) 348-353.

 10. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Li-Zn system. Direct reaction method and mixing enthalpy, J. Chemical Thermodynamics, 98 (2016) 111-117.

 11. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, Enthalpy of formation of Li2Sb and Li3Sb and mixing enthalpy of liquid Li-Sb alloys, Journal of Alloys and Compounds, 673 (2016) 272-277.

 12. A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric measurements of liquid (Al+Li+Zn) alloys, J. Chemical Thermodynamics, 92 (2016) 91-96.

 13. S. Terlicka, A. Dębski, Mixing enthalpy of liquid Ga-Li-Zn alloys, Thermochimica Acta, 625 (2016) 3-8.

 14. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, The B-Li system. Calorimetric and theoretical studies, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (4),(2015), 2513-2519.

 15. B. Onderka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic Assessment of the Bi-In-Zn System, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2A), (2015), 567-575.

 16. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, Calorimetric measurements and first principles to study the (Ag-Li) liquid system, The Journal of Chemical Thermodynamics, 82 (2015) 53-57.

 17. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, A. Góral, Formation enthalpy of intermetallic phases from Ag-Ca system. Experiment vs. modeling, Journal of Alloys and Compounds, 610 (2014) 701-705.

 18. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric studies and thermodynamic properties of liquid Ag-Ca alloys, The Journal of Chemical Thermodynamics, 77 (2014), 159-166.

 19. M.H. Braga, A. Dębski, W. Gąsior, Optimization and assessment of the Ag-Ca phase diagram, Journal of Alloys and Compounds, 612 (2014) 280-286.

 20. M.H. Braga, A. Dębski, W. Gąsior, Li-Si Phase Diagram: Enthalpy of Mixing, Thermodynamic Stability, and Coherent Assessment, Journal of Alloys and Compounds, 616 (2014) 581-593.

 21. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, New features of Entall database: comparison of experimental and model formation enthalpies, Archives of Metallurgy and Materials, 59(4), (2014), 1337-1343.

 22. W. Gąsior, A. Dębski, A. Góral, R. Major, Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Li system by solution and direct reaction calorimetric method, Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) 703-708.

 23. W. Gąsior, A. Dębski, R. Major, Formation enthalpy of BLi intermediate phase, Archives of Metallurgy and Materials 59(1), (2014) 299-303.

 24. A. Dębski, W. Zakulski, Ł. Major, A. Góral, W. Gąsior, Enthalpy of formation of the Li22Si5 intermetallic compound, Thermochimica Acta 551 (2013) 53- 56.

 25. K. Kubok, L. Litynska-Dobrzynska, J. Wojewoda-Budka, A. Góral, A. Dębski, Investigation of structures in as-cast alloys from the Mg-Zn-Ca system, Archives of Metallurgy and Materials 2013, 58 (2), 229-333.

 26. A. Dębski, W. Gąsior, A. Sypień, A. Góral, Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Ni and Al-Ni-Ti systems, Intermetallics, 2013, 42, (92-98).

 27. A. Dębski, Entall - Thermodynamic database of alloys, Archives of Metallurgy and Materials 58(4), (2013) 1147-1148.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW oraz NCN

Projekty Unii EuropejskiejNajważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Recenzent

Journal of Alloys and Compounds.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee.


Główne zainteresowania naukowe

Fazy międzymetaliczne, kalorymetria, magazynowanie wodoru, właściwości fizykochemiczne lutów bezołowiowych.