Pracownia Inż. Powierzchni i Biomateriałów(DN-4)

blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

DN-4 Pracownia Inżynierii Powierzchni i Biomateriałów


SKŁAD OSOBOWY:

Prof. dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN - kierownik pracowni

Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN - z-ca kierownika pracowni


Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. koresp. PAN

Dr Agnieszka Bigos

Dr hab. inż. Adam Dębski, Prof. PAN

Dr Aldona Mzyk

Dr inż. Maciej Szczerba


Doktoranci:

Mgr inż. Agnieszka Brzoza

Mgr Aleksandra Kupczyk

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Małgorzata Pomorska

Mgr inż. Zbigniew Kania