Drukuj

Efektem prac poznawczych oraz współpracy z przemysłem
są przedstawione poniżej patenty i zgłoszenia patentowe pracowników IMIM PAN w latach 2006 - 2015: