Dyrekcja

Drukuj

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

tel: +48-12-295-28-66


Z-ca Dyrektora d/s Naukowych:

prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior

tel: +48-12-295-28-16


Z-ca Dyrektora d/s Ogólnych:

dr hab. inż. Wojciech Maziarz, Prof. PAN

tel: +48-12-295-28-57