Mikrotwardościomierz

Drukuj

Mikrotwardościomierz

Mikrotwardościomierz Micro Hardness Tester oraz układ wizualizacji z mikroskopem optycznym firmy CSM Instruments

Zastosowanie tego instrumentu pozwala na precyzyjne określanie twardości, sprężystości i modułu Young'a badanych materiałów oraz podobną charakteryzację różnorodnych powłok i warstw powierzchniowych. Możliwość wykonywania profili wgłębnych badanych parametrów pozwala na ocenę grubości warstwy powierzchniowo utwardzonej bez konieczności wykonywania zgładu metalograficznego na przekroju badanego elementu