Drukuj

Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowejInfrastruktura

 

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura sfery B+R

Działanie: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym


Beneficjent Projektu:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk

www.imim.pl

ul. Reymonta 25,   30-059  Kraków

tel.: +48 12 637-42-00, +48 12 295-28-00

fax: +48 12 295-28-04, +48 12 637-21-92

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGON 000326374     NIP 675-000-18-57

 

Wartość projektu: 10 471 818,60 PLN

Kwota dofinansowania: 10 400 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 8 840 000,00 PLN

Okres realizacji: 2011 - 2014

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: POIG.02.01.00-12-175/09

 

Ogólnym celem projektu jest dostosowanie potencjału badawczego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk do wymagań światowych standardów komplementarnych badań związanych z inżynierią materiałową. Realizacja ogólnego celu projektu zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie nowoczesnych metod badawczych z zakresu inżynierii materiałowej w oparciu o wnioskowaną aparaturę. Łącznie w wyniku realizacji projektu utworzone zostaną 2 nowe laboratoria badawcze, a 6 laboratoriów zostanie rozbudowanych i zmodernizowanych.


Realizacja zadania umożliwi również wykonanie wielu celów szczegółowych:

 
W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:

 

Zespół koordynujący projekt:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Władysław Gąsior prof. PAN

Koordynator ds. nadzoru naukowego: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Koordynator ds. zakupów oraz promocji projektu: mgr inż. Tomasz Gancarz

Koordynator ds. Zespołu Laboratoriów Badawczych: dr Andrzej Piątkowski

Koordynator Biura Projektu: mgr Daniel Szymonik

Koordynator ds. finansowych: mgr Dariusz Zacharz