Zakupione urządzenia

Drukuj


Wysokorozdzielczy skaningowym mikroskop elektronowy FEI Quanta 3D FEG zintegrowany z systemem EDAX Pegasus XM4i


Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC 404 F1 Pegasus, produkcji NETZSCH, Niemcy


Analizator termomechaniczny TMA 402 F1 Hyperion, produkcji NETZSCH, Niemcy


Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 6025 zmodernizowana przez firmę Zwick/Roell


Emisyjny spektrometr optyczny z wyładowaniem jarzeniowym JY 10 000 RF doposażony w nowe detektory (As, B, Mo, Sb, W) oraz wzorce spektralne stali konstrukcyjnych,niskostopowych i wysokostopowych


Uniwersalny Twardościomierz Zwick/Roell ZHU250


Ścieniacz jonowy Leica EM RES 101


DIFFRACplus Professional TOPAS


LynxEye - detektor pozycyjnie czuły


Wysokotemperaturowy stolik grzewczy do wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego FEI Quanta 3D FEG zintegrowanego z systemem EDAX Pegasus XM4i