Dokumenty - logo HR

Drukuj


STATUT Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

KODEKS Etyki Pracownika Naukowego

REGULAMIN Studiów Doktoranckich z zakresu Inżynierii Materiałowej prowadzonych przez IMIM PAN

UCHWAŁA Rady Naukowej IMIM PAN w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie z zakresu Inżynierii Materiałowej

REGULAMIN Oceny Pracowników Naukowych IMIM PAN

KRYTERIA Oceny Pracowników - załącznik do Regulaminu Oceny Pracowników Naukowych IMIM PAN

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dyscyplinarna Pracowników IMIM PAN

OCHRONA ważnych danych komputerowych - kopie bezpieczeństwa