Dr inż. Zbigniew Starowicz

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków,ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 63, pokój 121, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Dr inż. Zbigniew Starowicz w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN na stanowisku specjalisty.

 

Przebieg kariery naukowej:

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie, Wydział Geologii, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii, 2011

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015


Dorobek naukowy:

Łącznie 17 opublikowanych pozycji, w tym: 17 prac w recenzowanych czasopismach naukowych (8 pozycji ujętych w bazie Web of Science). 28 doniesień konferencyjnych,

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Z. Starowicz, K. Gawlińska, J. Walter, R.P. Socha, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Extended investigation of sol aging effect on TiO2 electron transporting layer and performances of perovskite solar cells, Materials Research Bulletin 99 (2018) 136-143

  2. Z. Starowicz, A. Kędra, K. Berent, K. Gawlińska, K. Gwóźdź, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak, R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Płaczek-Popko, M. Lipiński, Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications, Solar Energy158, 2017, 610-616

  3. M. Lipiński, R.P. Socha, A. Kędra, K. Gawlińska, G. Kulesza-Matlak, Ł. Major, K. Drabczyk, K. Łaba, Z. Starowicz, K. Gwóźdź, A. Góral, E. Popko, Studying of Perovskite Nanoparticles in PMMA Matrix Used as Light Converter for Silicon Solar Cell, Arch. Metall. Mater. 62 (2017), 3, 17331-1739

  4. K. Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, Grazyna Kulesza-Matlak, K. Stan-Glowinska, M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells. Opto-Electronics Review 25 (2017) 274-284

  5. Z.Starowicz, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński Optimization studies on enhanced absorption in thin silicon solar cell by plasmonic silver nanoparticles for the front side configuration" Plasmonics Vol. 10 Issue: 6 1639-1647 (2015)

  6. Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 73(2015) 563-571

  7. Z. Starowicz, M. Lipiński K. Berent , R. Socha , K. Szczepanowicz , T. Kruk, Antireflection TiOx coating with plasmonic metal nanoparticles for silicon solar cells Plasmonics , 8 (2013) 41-43

 

Projekty badawcze

 

Projekty badawcze Projekty Narodowego Centrum Nauki:

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

Stypendium doktoranckie DOCTUS na lata 2012-2015

I m-ce za najlepsze wystąpienie na III Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój) 2012


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor: pomocniczy1 pracy doktorskiej, Marta Janusz 2017

Recenzent: Materials Science Poland, Archives of Metallurgy and Materials,


Główne zainteresowania naukowe:

Fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych. fotowoltaika III generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały. Ogniwa cienkowarstwowe, perowskitowe, light management. Techniki optycznej charakteryzacji materiałów dla fotowoltaiki