Dr inż. Zbigniew Starowicz

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków,ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 63, pokój 115, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Od lipca 2015 zatrudniony na stanowisku metalurga.

 

Przebieg kariery naukowej:

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie, Wydział Geologii, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii, 2011

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015


Dorobek naukowy:

Łącznie 10 opublikowanych pozycji, w tym: 7 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (3 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 3 opublikowanych doniesień konferencyjnych,

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Z. Starowicz, M. Lipiński K. Berent , R. Socha , K. Szczepanowicz , T. Kruk, Antireflection TiOx coating with plasmonic metal nanoparticles for silicon solar cells Plasmonics , 8 (2013) 41-43

  2. Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 73(2015) 563-571

  3. Z.Starowicz, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Optimization studies on enhanced absorption in thin silicon solar cell by plasmonic silver nanoparticles for the front side configuration, ." Plasmonics (2015) DOI 10.1007/s11468-015-9996-0

 

Projekty badawcze

Projekty finansowane ze środków na naukę:


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

Stypendium doktoranckie DOCTUS na lata 2012-2015

I m-ce za najlepsze wystąpienie na III Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój) 2012


Główne zainteresowania naukowe:

Fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych. fotowoltaika III generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały. Ogniwa cienkowarstwowe, light management. Techniki optycznej charakteryzacji materiałów dla fotowoltaiki