Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Posiedzenie Rady Naukowej IMIM PAN


W dniu 25 kwietnia 2019 roku miało miejsce posiedzenie Rady Naukowej IMIM PAN, na której wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Aleksandrze Kolano-Burian, prof. IMN, nadano stopnie doktora habilitowanego dr inż. Kazimierzowi Drabczykowi i dr inż. Maryanie Zaguła-Yavorskiej oraz doktora nauk technicznych mgr inż. Justynie Grzegorek, inż. Boguszowi Kani i mgr Renacie Wojnarowskiej-Nowak.
Ponadto, Rada naukowa wyznaczyła recenzentów rozpraw doktorskich mgr inż. Katarzyny Gawlińskiej-Nęcek i mgr inż. Agnieszki Hary.
Otwarte zostały również przewody doktorskie 12 doktorantom.